Budsjett

Hva er et budsjett?

Når du får penger og bruker penger er det viktig at du har en oversikt over hvordan du bruker disse pengene. Et budsjett er en slik oversikt. Du kan lage budsjett på forskjellige måter. Noen måter er ganske enkle mens andre måter kan være mye mer avanserte. En avansert og god måte å lage budsjett på, som også er enkel, er bruken av Excel regneark. Når du bruker penger er Excel en veldig fin måte å holde oversikten. Du kan stille opp alle inntektene dine hver måned i en kolonne og alle kostnadene dine i en annen kolonne. Med hjelp av dette budsjettet kan du da oppsummere alt det du gjør slik at du ser hva som kommer som sluttsum.

Hvorfor trengs et budsjett?

Det beste med et budsjett er å få oversikten. Når du har penger så vil du sikkert vite hvor de går hen og hvorfor de går på denne måten. Det beste som finner er evnen til å se og løse problemer. Budsjettet hjelper deg til nettopp dette.

Alle trenger budsjett og du trenger det for å få kontroll på dine kostnader og dine inntekter. Det er spesielt differansen mellom inntekter og kostnader som er interessant og du må hele tiden jobbe med å holde denne differanser stor og voksende. Du må alltid sitte igjen med penger hver måned. Når du har oversikten og denne differansen ikke synker, men vokser feil ved, slik at du minsker kontantene hver måned er det fare på være. Det er viktig at du ikke ender opp med å kjøpe deg problemer ved å ikke tenke på kostnader når du handler.

Reduser kostnadene dine

Når du har oversikten så er det viktig at du handler. Unnlatelse er også en måte å handle på, men du ender opp med å ikke gjøre noen ting. Hva som er best avhenger av din situasjon. Det er viktig å huske på at du har ansvaret for din egen økonomi. Når du ser at det går dårlig må du ta grep. Disse grepene kan du ta ved å gjøre forskjellige ting. En av tingene er å hente billigere gjeld enn kostnader du allerede har. Et annet grep er å betale ned regninger som ligger til inkasso eller ikke har vært tatt tak i på mange måneder. Hvordan dette går og hva som hjelper deg kommer veldig an på deg og din tilnærming. Billig forbrukslån er det lånet som redder deg ut av alle slike problemer. Det er forbrukslånet som gir deg en sterkere økonomi og kan ta tak i ubetalte regninger for deg og din husholdning. Om det skulle være noe som du trenger rent økonomisk er det forbrukslånet som du trenger for å komme deg tilbake på fote. Få oversikten over din gjeld i første omgang, før du deretter retter opp i gjelden på en slik måte at alle dine partnere blir fornøyd.